Andmekaitsetingimused

Kes me oleme

Kopli Köök restorani veebikeskkonna isikuandmete vastutav töötleja on  Kopli Köök ja Catering OÜ, asukohaga Marati tn 5/1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, 11712, Harju maakond, Eesti.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Nimi, telefoninumber, kohaletoimetamise aadress ja e-posti aadress
 • Kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

Millisel eesmärgil võidakse isikuandmeid töödelda

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja tellimuse asjus suhtlemiseks ning täitmiseks.
 • Teenuste tellimise ja ostu ajaloo andmeid (kokkulepete kuupäev, ostukuupäev, tellimuse sisu, kogus, kliendi andmed) kasutatakse tellimuse koostamiseks ning täitmiseks.
 • Isikuandmeid nagu nimi, e-post, telefoni number töödeldakse selleks, et lahendada kaupade vahendamise ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Tellimiskeskkonna kasutaja IP-aadressi või teisi võrgu identifikaatoreid töödeldakse teenuse pakkumisega seotud keskkonnas kõigi asjaosaliste jaoks osutatava teenuse õnnestumise nimel.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkuleppe täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Kellega me andmeid jagame

 • Isikuandmed edastatakse ettevõttes tellimuste täitmisega seotud vastutavatele isikutele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiga seotud protsesside käitlemiseks.
 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Kopli Köök restorani töötajatele (kuller või klienditeenindaja) ainult asjakohase tellimuse täitmiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele ainult juhul, kui see on vajalik tellimiskeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • Google (analytics)

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse Kopli Köök ja Catering OÜ poolt hallatavates andmebaasides ning Veebimajutus’e serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil, ning käitlevad ja kaitsevad isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonidele.
 • Juurdepääs isikuandmetele on infotehnoloogia teenuste pakkujatel ning Kopli Köök ja Catering OÜ restoranide volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda ainult veebikeskkonna kasutamise, klientide tellimustega seonduvate tehnilisi küsimuste ning tellimuste käitlemiseks.
 • Veebi- ja tellimiskeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, loata juurdepääsu või avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebi- ja tellimiskeskkonna volitatud töötlejatele (nt infotehnoloogia teenuste pakkuja, Kopli Köök restorani töötajad, andmemajutus) toimub sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi või ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist võttes ühendust kontaktide kaudu, mis on välja toodud lehel “Kontakt”. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Säilitamine

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Scroll to Top